🖼️ Wakie cho iOS 3.1 Mạng xã hội trò chuyện với người lạ

🖼️
  • Phát hành: Wakie
  • Với Wakie, bạn chỉ cần chạm để nói chuyện với mọi người 24/7 dễ dàng nhất có thể, chia sẻ cảm xúc thật và nhận được phản ứng tức thì.
  • ios Version: 3.1.4

🖼️ Wakie cho Android 5.1 Ứng dụng trò chuyện bằng giọng nói cho Android

🖼️
  • Phát hành: Wakie
  • Đặt câu hỏi, nhận câu trả lời, đưa ra lời khuyên, giúp đỡ người khác và gặp gỡ những người bạn mới thông qua mạng xã hội Wakie.
  • android Version: 5.1.1