🖼️ Route: Escape The Undead City Game đua xe bắn zombie trên xa lộ

🖼️
  • Phát hành: Wan Jie Technology
  • Trong Route: Escape The Undead City, cả thế giới đang nằm trong tầm kiểm soát của zombie, và toàn bộ người chơi sẽ bước vào cuộc đua sinh tử trên đường cao tốc dài bất tận.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 115