🖼️ Internet Download Accelerator 6.19 Quản lý và tăng tốc độ tải file

🖼️
 • Phát hành: WestByte Software
 • Phần mềm tăng tốc độ tải file Internet Download Accelerator giải quyết được 3 vấn đề lớn khi download video, nhạc đó là: tốc độ, khôi phục lại các bản tải về bị gián đoạn và quản lý file được tải về.
 • windows Version: 6.19.5
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.041

🖼️ Internet Download Accelerator Portable

🖼️
 • Phát hành: WestByte Software
 • Internet Download Accelerator Portable là phiên bản di động của Internet Download Accelerator, cho phép bạn tăng tốc độ tải file từ Internet bằng cách sử dụng giao thức HTTP, HTTPS, FTP. Tăng tốc bằng cách tách tập tin tải về thành nhiều phần và tải về cù
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.236