Internet Download Accelerator Portable

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,3 MB
  • Lượt xem: 2.339
  • Lượt tải: 2.238
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT/2000/2003/XP/Vista/7/2008
Giới thiệu

Internet Download Accelerator Portable là phiên bản di động của Internet Download Accelerator, cho phép bạn tăng tốc độ tải file từ Internet bằng cách sử dụng giao thức HTTP, HTTPS, FTP. Tăng tốc bằng cách tách tập tin tải về thành nhiều phần và tải về cùng một lúc.

Internet Download Accelerator

Internet Download Accelerator tích hợp với Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera, Nescape để tăng khả năng sử dụng. Hơn nữa, chương trình theo dõi clipboard của hệ thống và phát hiện URL trong clipboard.

Với IDA bạn có thể tải về và lưu video từ các dịch vụ chia sẻ phổ biến như: YouTube, Google Video, Metacafe.

Internet Download Accelerator

Các tính năng:

- Giao diện trực quan giúp bạn dễ dàng sử dụng.

- Hỗ trợ tải về theo danh sách với các tùy chọn phân loại phong phú.

- Hỗ trợ cho các plug-in.

- Hỗ trợ giao diện.

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ.

- Tắt máy hoặc để ở chế độ stand-by sau khi hoàn tất download.

- Tăng tốc độ tải file từ Internet bằng cách sử dụng giao thức HTTP, HTTPS, FTP.

- Làm việc với tài liệu lưu trữ ZIP, RAR.

- Có thể tải trang HTML, các trang có hình ảnh.

- Tải về toàn bộ thư mục (bao gồm cả thư mục con) thông qua giao thức FTP.

- Tìm kiếm các tập tin, chương trình, lưu trữ và tài liệu trong danh mục tập tin IDATop.com.

- Nhiều tùy chọn điều chỉnh các thông số kết nối HTTP, HTTPS và FTP.

- Có thể tự động phát hiện và sử dụng trình duyệt của bạn cài đặt máy chủ Proxy.

- Hỗ trợ giao thức FTP thông qua SSL/TSL.

- Tự động nhận thông tin về các tập tin MP3 khi bắt đầu tải về.

- Tìm kiếm trong danh sách tải về.

- Tích hợp với Microsoft Internet Explorer 4.0 trở lên, Firefox, Mozilla, Nescape 6.0 trở lên, Opera 4.0 trở lên.

- Theo dõi clipboard.

- Tích hợp với các chương trình chống virus.

- Thanh công cụ cho Internet Explorer và Firefox.

Yêu cầu:

- RAM: 16 MB.

- HDD: 8 MB.

Tuyết Mai

Liên kết tải về