🖼️ DragonBox Algebra 5+ cho Mac 1.3 Ứng dụng học đại số vui nhộn cho trẻ em

🖼️
  • Phát hành: WeWantToKnow AS
  • DragonBox Algebra 5+ là ứng dụng học đại số hoàn hảo dành cho trẻ mới bắt đầu làm quen với toán học và đại số. Thông qua những trò chơi vui nhộn, trẻ sẽ biết cách giải rất nhanh các bài toán đơn giản trong cuộc sống.
  • mac Version: 1.3.1

🖼️ DragonBox Algebra 5+ Ứng dụng giáo dục đại số cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: WeWantToKnow AS
  • DragonBox Algebra 5+ có thể âm thầm dạy cho trẻ nhỏ nắm bắt các nguyên tắc cơ bản của đại số học. Đây là ứng dụng cho máy tính có nhiều tính năng hấp dẫn.
  • windows