🖼️
  • RAM Saver Pro Tối ưu hóa bộ nhớ RAM
  • RAM Saver Pro là một công cụ hữu ích hỗ trợ người dùng tối ưu hóa và tăng cường bộ nhớ RAM để giữ cho máy tính chạy nhanh hơn. Bên cạnh đó, nó còn giúp cải thiện hiệu suất của hệ thống bằng cách dành nhiều bộ nhớ có sẵn cho những ứng dụng quan trọng của mình.
  • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
🖼️
  • Fast File Encryptor
  • Fast File Encryptor được thiết kế để xử lý nhanh các các tập tin rất lớn. Nó có thể mã hóa hoặc giải mã tập tin, nội dung của các thư mục và chứa rất nhiều công cụ bổ sung so với phiên bản cũ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • RAM Saver Pro 10.02
  • Nếu bạn thích can thiệp vào bộ nhớ của máy tính để tìm hiểu thông tin hoặc tối ưu hóa nó ở mức hiệu quả nhất thì công cụ mang tên “RAM Saver” (RS) có lẽ là lựa chọn số một hiện nay.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu