🖼️ MathType 7.4 Phần mềm soạn thảo công thức Toán học

🖼️
 • Phát hành: Wiris
 • MathType 7.4.8 là công cụ soạn thảo công thức toán học phong phú. MathType tương thích với hầu hết các bộ ứng dụng văn phòng, giúp bạn dễ dàng tạo ra các ký tự, công thức toán học...
 • windows Version: 7.4.8
 • Đánh giá: 287
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 832.193

🖼️ MathType cho Mac 7.4 Phần mềm tạo ký hiệu toán học cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Wiris
 • MathType cho Mac 7 là phần mềm chỉnh sửa phương trình toán học thực tế và chứa đầy đủ tính năng người dùng mong đợi.
 • mac Version: 7.4.4
 • Đánh giá: 149
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 105.928

🖼️ MathType Plugin Các plugin hỗ trợ MathType

🖼️
 • Phát hành: WIRIS
 • MathType có thể được sử dụng như phần mềm dịch vụ (SaaS), các plugin WIRIS phải luôn được cài đặt trong server ứng dụng web. Toàn bộ plugin WIRIS là tổ hợp các công nghệ server (PHP, Java, ASP.NET) và công nghệ trình duyệt (HTML, JavaScript).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117