MathType Plugin Các plugin hỗ trợ MathType

Tải về
5 (1) WIRIS Miễn phí 170 Ngày: Yêu cầu: Windows

MathType APP MathType Integration cho phép bạn dễ dàng tích hợp MathType với các ứng dụng web (Moodle, Sakai, Joomla, Wordpress) và quản lý nội dung tuyệt đối, hoặc trực tiếp làm việc với những phần mềm chỉnh sửa HTML (CKeditor, Cute Editor, FCKeditor, NicEditor, RadEditor, TinyMCE, Xinha). Các APPs và Integrations thường tăng cường hiệu quả của MathType bằng icon toán và hóa học.

Các plugin của MathType

MathType có thể được sử dụng như phần mềm dịch vụ (SaaS), các plugin WIRIS phải luôn được cài đặt trong server ứng dụng web. Toàn bộ plugin WIRIS là tổ hợp các công nghệ server (PHP, Java, ASP.NET) và công nghệ trình duyệt (HTML, JavaScript).

Thiếu một Integration?

Nếu ứng dụng Web hay HTML Editor không nằm trong số các MathType Integration có sẵn, WIRIS có thể phát triển nó cho bạn hoặc bạn có thể tự mình làm nó bằng cách sử dụng tích hợp MathType cho công cụ chỉnh sửa Generic HTML như điểm khởi đầu, tương thích các công nghệ PHP, Java, ASP.NET.

Tại sao bạn cần MathType Integration?

Các thành phần của phần mềm toán học MathType chuyên về phiên bản, tính toán, tương ứng và cung cấp một số trợ giúp API, thư viện và dịch vụ web. Để đảm bảo nhất quán các thành phần tương đối nhỏ và dễ sửa chữa, chúng ủy thác giao tiếp ứng dụng web cho các plugin WIRIS.

Ngoài ra, plugin WIRIS còn cung cấp các tính năng sau:

 1. Có thể tích hợp mượt mà các công cụ WIRIS và cài đặt thực sự đơn giản.
 2. Nhắm tới nhiều công nghệ khác nhau (PHP, Java, ASP .NET… ) và công cụ sửa HTML (TinyMCE, CKEditor…) hoặc các nền tảng sẵn có (Moodle, SAKAI, Joomla…).
 3. Thống nhất cách dùng nhiều công cụ WIRIS với bản cài từng thành phần.
 4. Lưu bộ nhớ hình ảnh các công thức. Nó được thực hiện bên trong server ứng dụng web để gửi ảnh nhanh hơn.
 5. Một file cấu hình giúp bạn tinh chỉnh nhiều tính năng.
 6. Plugin phong phú, tất cả có cùng cấu trúc và chia sẻ code nhiều nhất có thể. Áp dụng cải tiến và sửa nhiều lỗi cho tất cả chúng.

Phần mềm tạo ký hiệu toán học MathType có thể trực tiếp tích hợp vào hệ thống mà không cần plugin WIRIS, thế nhưng, chúng vẫn cực kỳ hữu dụng trong nhiều trường hợp.

5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 281
 • Lượt tải: 170
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows

Có thể bạn quan tâm