🖼️
  • WiseMapping Tạo bản đồ tư duy trực tuyến
  • WiseMapping là một ứng dụng web trực tuyến giúp tạo bản đồ tư duy và là một công cụ cộng tác. Điểm nổi bật của nó khả năng “kéo – thả” giúp tạo ra bản đồ tư duy nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu