WiseMapping Tạo bản đồ tư duy trực tuyến

Truy cập
  • Đánh giá:
    2 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.073
  • Lượt tải: 1.045
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Giới thiệu

WiseMapping là một ứng dụng web trực tuyến giúp tạo bản đồ tư duy và là một công cụ cộng tác. Điểm nổi bật của nó khả năng “kéo – thả” giúp tạo ra bản đồ tư duy nhanh chóng. Nó có nhiều tính năng như thêm nhiều hộp, nhập văn bản, thêm nhiều nút vào bản đồ, dễ dàng nhập và xuất ra các định dạng của phần mềm FreeMind, và hoạt động trên các trình duyệt (IE, Firefox, Safari, và Opera).

WiseMapping

Liên kết tải về