WiseMapping Tạo bản đồ tư duy trực tuyến

Truy cập
2 (2) WiseMapping Miễn phí 1.057 Ngày: Yêu cầu: trình duyệt

WiseMapping là một ứng dụng web trực tuyến giúp tạo bản đồ tư duy và là một công cụ cộng tác. Điểm nổi bật của nó khả năng “kéo – thả” giúp tạo ra bản đồ tư duy nhanh chóng. Nó có nhiều tính năng như thêm nhiều hộp, nhập văn bản, thêm nhiều nút vào bản đồ, dễ dàng nhập và xuất ra các định dạng của phần mềm FreeMind, và hoạt động trên các trình duyệt (IE, Firefox, Safari, và Opera).

WiseMapping

2 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 1.086
 • Lượt tải: 1.057
 • Ngày:
 • Yêu cầu: trình duyệt
Liên kết tải về

Tham khảo thêm

 • Coggle 🖼️ 6.292 Công cụ vẽ bản đồ tư duy online
 • MindMup 🖼️ 743 Trang web thiết kế bản đồ tư duy hiệu quả

Có thể bạn quan tâm

 • Mindmeister 🖼️ 2.744 Tạo bản đồ tư duy trực tuyến
 • Mind42 🖼️ 2.352 Tạo bản đồ tư duy trực tuyến
 • Gickr.com 🖼️ 779 Tạo ảnh động GIF trực tuyến
 • Photovisi 🖼️ 30.514 Tạo thiệp và ảnh ghép trực tuyến, miễn phí
 • Gliffy 🖼️ 1.609 Tạo sơ đồ trực tuyến
 • UJAM Beta 🖼️ 78 Ứng dụng sản xuất nhạc trực tuyến
 • SafeCopy 🖼️ 400 Sao lưu dữ liệu trực tuyến