🖼️
  • Witkit Hỗ trợ làm việc nhóm miễn phí & bảo mật tốt
  • Witkit là ứng dụng web giúp người dùng làm việc nhóm cùng với đội của mình một cách an toàn. Đây là nền tảng mang tính bảo mật cao, cung cấp một giải pháp hoàn toàn mới để bảo vệ dữ liệu và tiết kiệm thời gian làm việc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Witkit cho iOS Ứng dụng làm việc nhóm miễn phí trên iPhone
  • Witkit cho iOS là ứng dụng làm việc nhóm lý tưởng dành cho các doanh nghiệp. Ứng dụng tiện ích này có độ bảo mật dữ liệu cao với nhiều tính năng hỗ trợ teamwork tuyệt vời, lại còn miễn phí. Vì vậy, Witkit cho iOS đã được tin dùng bởi hàng triệu người trên thế giới.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Witkit cho Android Ứng dụng làm việc nhóm chuyên nghiệp trên Android
  • Witkit là một ứng dụng làm việc nhóm được thiết kế vô cùng chuyên nghiệp, an toàn nhờ tính năng bảo mật cao, hỗ trợ hợp tác toàn cầu. Đây được coi là ứng dụng cần phải có (must have) dành cho các công ty, doanh nghiệp hoặc cá nhân nếu thường xuyên làm việc theo hình thức teamwork.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu