🖼️
  • Dream by WOMBO cho iOS

    Tạo tác phẩm nghệ thuật bằng sức mạnh AI
  • Dream by WOMBO (hay WOMBO Dream) là một ứng dụng giải trí có khả năng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp bằng cách sử dụng sức mạnh AI. Nhập lời nhắc, chọn một phong cách nghệ thuật và xem WOMBO Dream biến ý tưởng của bạn thành bức tranh bằng sức mạnh AI chỉ trong vài giây.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️