🖼️
  • Wonder

    Ứng dụng chat với bot ghi nhớ thông tin
  • Wonder là robot chat có khả năng ghi nhớ tất cả các thông tin mà người dùng cung cấp. Trang web này yêu cầu người dùng đăng nhập vào Facebook Messenger để tiến hành chat với người máy và hỏi thông tin khi cần thiết.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu