🖼️
 • CybSecureTS

  Chặn ứng dụng và lọc web
 • CybSecureTS là một công cụ chặn truy cập ứng dụng và lọc web toàn diện dành cho người dùng Windows. Nó sẽ giúp họ hạn chế quyền truy cập Internet và ứng dụng trong môi trường Windows Terminal Server.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Remote Registry Cleaner

  Công cụ dọn dẹp registry
 • Remote Registry Cleaner là một công cụ hữu ích, được thiết kế để hỗ trợ người dùng tìm kiếm và sửa chữa registry rất hiệu quả và nhanh chóng, nhờ đó tốc độ máy tính của họ sẽ được cải thiện một cách đáng kể.
 • Xếp hạng: 5 18 Phiếu bầu
🖼️
 • RemoteSysInfo

  Thu thập thông tin về phần mềm và phần cứng
 • RemoteSysInfo 4.0 build 4004 là tiện ích giúp thu thập được các thông tin về phần mềm và phần cứng hệ thống từ một máy tính cục bộ hoặc từ xa. Nó có thể được sử dụng cho việc kiểm kê máy tính trong mạng, cho mục đích thẩm định và chuẩn đoán.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • PToCountry

 • IPToCountry là một chương trình nhỏ và dễ sử dụng sẽ giúp bạn tìm ra quốc gia cho một địa chỉ IP cụ thể.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu