🖼️ The Bonfire 2 Uncharted Shores cho iOS 1.0 Game chiến lược sinh tồn Bonfire 2

🖼️
  • Phát hành: Xigma Games
  • Xây dựng, chế tạo, thu thập tài nguyên vào ban ngày, cố gắng sống sót khỏi quái vật và kẻ cướp vào ban đêm trong game chiến lược sinh tồn The Bonfire 2 Uncharted Shores.
  • ios Version: 1.0.6
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 196