🖼️ Island of Deception Early Access Game ma sói phong cách sinh tồn

🖼️
  • Phát hành: Yooreka Studio
  • Island of Deception PC là game phiêu lưu sinh tồn 8 người với khả năng tương tác mạng xã hội. Ở 1 khía cạnh nào đó, nó khá giống với game ma sói Werewolf Online.
  • windows Version: Early Access
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 75