🖼️ Zero Install 2.2 Hệ thống cài đặt ứng dụng cho Windows

🖼️
  • Phát hành: Zero Install
  • Zero Install là một hệ thống cài đặt phần mềm đa nền tảng có sẵn và đã được cấp giấy phép LGPL.
  • windows Version: 2.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 170