🖼️ Zoho Writer cho Mac 1.3 Công cụ soạn thảo văn bản miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Zoho Corporation
  • Zoho Writer cho Mac là công cụ soạn thảo văn bản giàu tính năng và dễ sử dụng dành cho máy tính Mac, hỗ trợ nhiều định dạng văn bản cùng với khả năng làm việc cùng những người dùng khác.
  • mac Version: 1.3.4

🖼️ Zoho Docs Công cụ soạn thảo và quản lý file

🖼️
  • Phát hành: Zoho Corporation
  • Zoho Docs là bộ phần mềm soạn thảo cũng như quản lý tài liệu hoạt động đa nền tảng và vô cùng hữu ích với cả nhân viên văn phòng lẫn người dùng cá nhân.
  • windows