🖼️ Zoom cho Mac App học online, họp online trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Zoom
 • Zoom hay Zoom Cloud Meetings là phần mềm học online và họp trực tuyến miễn phí, chất lượng cho trường học cũng như các doanh nghiệp trên toàn thế giới.
 • mac
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.398

🖼️ Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS 9 v0x202

🖼️
 • Phát hành: Zoom
 • Phần mềm driver cho Zoom ADSL USB 5510B/5610
 • mac
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.645

🖼️ Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X v1.06F PowerPC

🖼️
 • Phát hành: Zoom
 • Phần mềm driver cho Zoom ADSL USB 5510B/5610
 • mac
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.237

🖼️ Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X v1.0 Intel

🖼️
 • Phát hành: Zoom
 • Phần mềm driver cho Zoom ADSL USB 5510B/5610
 • mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.745

🖼️ Zoom ADSL USB 5510B/5610

🖼️
 • Phát hành: Zoom
 • Phần mềm driver cho Zoom ADSL USB 5510B/5610
 • windows
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.935

🖼️ Zoom ADSL USB 5510B/5610 Windows XP/Vista

🖼️
 • Phát hành: Zoom
 • Phần mềm driver cho Zoom ADSL USB 5510B/5610
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.113

🖼️ Zoom ADSL PCI Modem Model 5506

🖼️
 • Phát hành: Zoom
 • Driver Windows 98/Me/2000/XP cài đặt thiết lập (file .exe) cho Zoom ADSL PCI Modem Model 5506.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.294