Zoom ADSL USB 5510B/5610 Windows XP/Vista

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 6,7 MB
  • Lượt xem: 11.170
  • Lượt tải: 11.143
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista 32bit
Giới thiệu

Sau khi giải nén file, mở thư mục Zoom_5510B-5610_VISTAv124 mới được tạo và đọc tài liệu Read Me trước khi cài đặt. Lưu ý rằng bạn phải cài đặt phần mềm này trước khi cắm modem. Phần mềm này chỉ hỗ trợ hệ thống Windows Vista-32bit

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo