🖼️ Barcode Scanner cho Android Ứng dụng đọc mã vạch, QR code bằng điện thoại

🖼️
  • Phát hành: ZXing Team
  • Barcode Scanner for Android là tiện ích tuyệt vời để scan mã vạch trên sản phẩm, Data Matrix hay QR Code có chứa URL, thông tin liên lạc và hơn thế nữa.
  • android
  • Đánh giá: 417
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 96.851