PasswordBird Tạo mật khẩu an toàn

Truy cập

3 (1) PasswordBird Miễn phí 850 Ngày: Yêu cầu: trình duyệt

PasswordBird là một công cụ trực tuyến thú vị tạo ra mật khẩu an toàn , mạnh mẽ từ những điều thân yêu nhất đối với bạn, ví dụ, tên, từ, và ngày đặc biệt cho bạn.

PasswordBird

Một khi bạn đã nhập những từ mình yêu thích, ngày và tên, bạn nhấp chuột vào nút Create Password, mật khẩu đặc biệt sẽ được tạo ra từ những thông tin đó. Bạn cũng có thể nhấp vào nút Create Password để tạo ra một mật khẩu mới từ các thông tin đó, một mật khẩu ngẫu nhiên, nhưng độc đáo. Một điều cần lưu ý là các trang web không sử dụng bất kỳ ký hiệu đặc biệt, tuy nhiên, nó sử dụng chữ hoa, chữ thường và giá trị số trong mật khẩu. Vì vậy, lần sau khi bạn muốn thay đổi mật khẩu của bạn, hoặc muốn giữ một mật khẩu mạnh mẽ sau khi tài khoản của bạn bị tấn công, hãy kiểm tra các trang web trên.

Theo XHTT

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 868
  • Lượt tải: 850
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Liên kết tải về
Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm

Có thể bạn quan tâm