PC Tools Password Utilities 1.0.0.5 Tạo và quản lý mật khẩu

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 854
  • Lượt tải: 850
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

PC Tools Password Utilities là một bộ ứng dụng tiện ích cung cấp cho người dùng một số tính năng để tạo và quản lý mật khẩu dễ dàng hơn. Chương trình nổi bật với 3 tính năng chính:

- Password Generator: là phiên bản offline của Password Generator dựa trên web cho phép bạn tạo mật khẩu một cách an toàn và dễ dàng trên máy tính của bạn.
- Password Checker: một tính năng cho phép bạn kiểm tra chất lượng và độ vững mạnh của mật khẩu. Bằng việc nhập mật khẩu của bạn vào bộ kiểm tra, nó sẽ chạy một loạt kiểm tra trên mật khẩu đó để cho biết nó vững mạnh như thế nào.
- Password Revealer: làm việc với IE để cho bạn biết mật khẩu được lưu mà bạn đã nhập mà sau đó bạn quên hoặc mất. Đơn giản chỉ cần đưa đưa ra mật khẩu ẩn trong IE, đánh dấu nó, và Password Revealer sẽ cho bạn biết mật khẩu đã lưu.

(theo Softpedia)

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo