Phasoft Phần mềm quản lý thuốc tây

Tải về
Giới thiệu

- Quản lý thuốc theo lô, theo Date, theo mã số, tên thuốc
- Quản lý Thuốc cho từng loại bệnh, Chỉ cần chọn bệnh phần mềm sẽ đưa ra danh sách thuốc cần bán cho loại bệnh đó
- Quản lý nhập / xuất / tồn theo ngày, tháng, quý, năm, kho thuốc một cách dễ dàng. Thông báo, cảnh báo thuốc tồn kho dưới mức qui định.
- Nhiều loại báo cáo tổng hợp và chi tiết nhập, xuất, tồn, công nợ, thuế, doanh thu. Xác định kết quả kinh doanh hiệu quả nhất.
- Tra cứu tìm kiếm thông tin thuốc và in ấn các loại báo cáo, thống kê dễ dàng.
- Kết xuất sang các dạng file thông dụng như: Ms Excel, Ms Access.
- Hệ thống phân quyền, sao lưu, phục hồi dữ liệu khi cần thiết.
- Nhà quản trị quản lý công việc kinh doanh thuốc tây một cách hiệu quả nhất.
- Hệ thống help rõ ràng, dễ sử dụng giúp người dùng dễ dàng sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: