Private Browser With Fullscreen & Multi-Tabs for iPhone

Tải về

2,3 (3) AppHome Miễn phí 487 Dung lượng: 512 KB Ngày: Yêu cầu: iPhone, iPod, iPad. Thiết bị iOS 3.2 hoặc mới hơn

Trình duyệt này cho phép bạn duyệt Internet mà không lưu bất kỳ dữ liệu về các trang web và các trang bạn đã truy cập. Ngay cả khi xoá bộ nhớ cache cookie xuất cảnh.

Trình duyệt này cho phép bạn duyệt Internet mà không lưu bất kỳ dữ liệu nào về các trang web và các trang bạn đã truy cập. Ngay cả khi đã xoá bộ nhớ cache cookie.

History được sử dụng trong trình duyệt cũng được coi là một tiện ích giúp bạn khi sử dụng Internet. Khi trình duyệt ghi nhớ một trang web bạn truy cập trước đó hoặc tên người dùng và mật khẩu cho trang web yêu thích của bạn, thông tin này được lưu lại trong History của bạn. Tuy nhiên, thể đôi khi bạn không muốn người khac sử dụng Phone/iPod/iPad xem hoặc truy cập thông tin đó.

Các tính năng chính

- Xem toàn màn hình
- Multi-Tabs
- Tìm kiếm trang văn bản.
- X bộ nhớ cache, cookies,
history on exit
- Hỗ trợ iPhone, iPod iPad
- Tốc độ duyệt web nhanh hơn
- Giao diện người dùng đẹp, thân thiện

An Nhiên (theo itunes.apple)

2,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 512 KB
  • Lượt xem: 501
  • Lượt tải: 487
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iPhone, iPod, iPad. Thiết bị iOS 3.2 hoặc mới hơn
Liên kết tải về