Quickie Web Albums 4.4.0

Tải về

3 (1) LAJ Design Dùng thử 205 Dung lượng: 3,7 MB Ngày: Yêu cầu: Tất cả Windows

Quickie Web Albums - một phần mềm giúp bạn tạo một web album một cách dễ dàng...

Quickie Web Albums mang đến cho bạn khả năng sắp xếp những hình ảnh, đặt một mô tả cho mỗi hình, và các tùy chọn khác. Hoàn toàn tùy chỉnh đầu ra từ các font html, kích thước, canh lề, định dạng để kích thước hình nhỏ (làm cho tất cả cùng một kích thước).

Người sử dụng đã đăng ký có được khả năng sử dụng một mẫu tùy chỉnh, lưu cấu hình, lưu danh sách hình ảnh, và tùy chọn hiển thị hoặc không hiển logo Quickie ở dưới cùng của mỗi trang của tác phẩm được tạo ra.

Theo LAJ Design

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,7 MB
  • Lượt xem: 208
  • Lượt tải: 205
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Liên kết tải về
Link Download chính thức: