Quick Clean 1.0

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 61 KB
  • Lượt xem: 2.092
  • Lượt tải: 2.076
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista / 7
Giới thiệu

Một ứng dụng dọn dẹp file rác miễn phí giúp người dùng dọn dẹp máy tính của mình một cách dễ dàng...

Quick Clean là một công cụ cho phép bạn dọn sạch các file rác khỏi máy tính chạy Windows của bạn một cách dễ dàng. Với một click nó cho phép bạn truy cập và chạy Disk Cleanup Utility sẵn có của chương trình và cũng dọn dẹp các file rác mà Disk Cleanup Utility không xóa bỏ. Các loại file bổ sung mà chương trình có thể làm sạch: .tmp, .temp, .chk, .old, .gid, .nch, .wbk, .fts, .ftg, .$$$, .err, .—, .~, ~., .??$, .___, .~mp, ._mp, .prv, .sik, CHKLIST.MS, .ilk, .aps, .mcp, .pch, .$db, .?$?, .??~, .?~?, .db$, .^, ._dd, ._detmp, 0.nch, chklist., mscreate.dir, .diz, .syd, .grp, .cnt and .~mp.

Tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức: