QuickRecon

Tải về

4 (2) Filip Szymański Miễn phí 612 Dung lượng: 6,5 MB Ngày: Yêu cầu: Win 2K/XP/7/Vista

QuickRecon là một ứng dụng được xây dựng bằng cách sử dụng bộ công cụ Qt4 cho phép bạn tìm và thu thập thông tin. Sử dụng nhiều phương pháp để thu thập địa chỉ e-mail và tìm kiếm mối quan hệ.

QuickRecon

QuickRecon cho phép bạn:

- Thu thập địa chỉ email từ Google.com và Bing.com.

- Thực hiện chuyển giao vùng.

- Tìm các mối quan hệ bằng cách sử dụng XHTML Friends Network (microformats).

Tuyết Mai (Theo Code)

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 6,5 MB
  • Lượt xem: 621
  • Lượt tải: 612
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 2K/XP/7/Vista
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác: