RoboTask Lite

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,7 MB
  • Lượt xem: 317
  • Lượt tải: 310
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

Robotask chạy những tác vụ phức tạp mà Scheduled Task không chạy đáp ứng được. Nó chuyên dùng để thay thế chức năng Scheduled tasks của Window.

RoboTask cho phép bạn tự động kết hợp các nhiệm vụ trên máy tính của bạn, từ các ứng dụng đơn giản là mở chương trình, để kiểm tra email, di chuyển hoặc sao lưu các tập tin để tải lên hay tải về, gửi email và nhiều hơn nữa.

Chương trình cho phép dễ dàng tạo ra nhiệm vụ đơn giản, cũng như sự tự động rất phức tạp, liên quan đến điều kiện IF/ELSE báo cáo, các vòng lặp, các biến tuỳ chỉnh và tùy chọn nâng cao khác.

Theo vnsharing

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.