🖼️
  • FreeVimager Phần mềm chỉnh sửa ảnh

  • FreeVimager là một trình xem ảnh, chỉnh sửa, chuyển đổi ảnh và tạo trình chiếu slide mà cũng có thể chơi các tập tin video AVI và một vài tập tin âm thanh khác.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu