🖼️
  • Phát hành: Music Powered Games
  • MuzArcade for iOS là ứng dụng giải trí độc đáo, cho phép bạn mở khóa vô số game thuộc nhiều thể loại khác nhau qua hàng triệu bài hát. Vừa chơi game vừa nghe nhạc trên một app duy nhất!
  • ios Version: 1.30
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 22