🖼️
  • SmartVí cho Android Ứng dụng thanh toán trên di động

  • SmartVí cho Android (hay SmartPay) là một ứng dụng ví điện tử cung cấp cho người dùng các dịch vụ thanh toán, được sử dụng để hỗ trợ khách hàng thanh toán trực tuyến thay thế cho việc thanh toán bằng tiền mặt.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SmartVí cho iOS Ứng dụng ví điện tử trên iPhone/iPad

  • SmartVí cho iOS (hay SmartPay) là một ứng dụng ví điện tử sẽ mang đến cho người dùng nhiều tiện ích trong việc thanh toán các loại hóa đơn, mua sắm trực tuyến hay tại các điểm bán hàng truyền thống.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu