🖼️
 • VisualBoyAdvance Trình giả lập GameBoy Advance

 • VisualBoyAdvance là phần mềm giả lập tay cầm điều khiển GameBoy Advance của Nitendo, cho phép bạn thưởng thức những trò chơi arcade cũ như Harvest Moon trên máy tính.
 • Xếp hạng: 4 262 Phiếu bầu
🖼️
 • PCSX2 Trình giả lập Playstation II

 • PCSX2 là phần mềm giả lập PlayStation 2, biến máy tính của bạn trở thành máy chơi game PS2, do đó bạn có thể chơi tất cả những trò chơi yêu thích thời thơ ấu của mình.
 • Xếp hạng: 4 77 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • 3dSen PC Trình giả lập biến game 4 nút 2D thành 3D

 • Trình giả lập 3dSen PC sẽ thổi sức sống mới vào các trò chơi NES (game 4 nút 2D) kinh điển bằng cách chuyển đổi chúng thành game 3D một cách kỳ diệu và cho phép bạn chơi chúng trong thời gian thực!
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Phantom Burner 2.0

 • Phantom Burner là một chương trình giả lập CD-R/DVD, + RW / DVD-RAM / BD-RE / CD-ROM / DVD-ROM / BD-ROM .
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu