Salesforce Mobile for BlackBerry

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 1.675
  • Lượt tải: 1.665
  • Ngày:
  • Yêu cầu: BlackBerry
Giới thiệu

Ứng dụng này sẽ rất cần thiết cho các nhân viên kinh doanh để quản lý danh sách khách hàng, đối tác liên hệ của mình. Có thể sắp xếp các mối liên hệ theo tài khoản, cơ hội và vị trí. Salesforce Mobile giúp theo dõi các hoạt động của một tài khoản và lưu trữ các giao dịch mua bán vào cơ sở dữ liệu.

Liên kết tải về