Secure Password Generator 1.1 for Chrome

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 907
  • Lượt tải: 901
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Google Chrome
Giới thiệu

Google Chrome là trình duyệt có thể mở rộng về chức năng một cách dễ dàng bằng cách cài đặt những phần mở rộng có liên quan. Bạn có thể thêm vào Chrome tiện ích mở rộng cho việc tạo mật khẩu là Secure Password Generator. Nó cho phép bạn tạo một mật khẩu an toàn và phức tạp.

1. Mở trình duyệt Chrome và cài đặt tiện ích mở rộng Secure Password Generator.

2. Nhấp vào biểu tượng tạo mật khẩu trên thanh công cụ. Thiết lập tùy chọn để tạo ra mật khẩu như chữ hoa, chữ thường, chữ số... Bạn cũng có thể chọn chiều dài mật khẩu và số lượng mật khẩu được tạo ra.

3. Nhấp vào nút Generate Now để xem mật khẩu được tạo ra. Bây giờ bạn copy mật khẩu và sử dụng chúng cho các tài khoản trực tuyến của mình.

Theo TTCN

Liên kết tải về