ShareCrypt 5.0.5 Bảo vệ dữ liệu quan trọng

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 5.0.5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 5,8 MB
 • Lượt xem: 41
 • Lượt tải: 35
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

ShareCrypt là công cụ hữu hiệu để lưu trữ các tập tin đã mã hóa trên ổ đĩa cục bộ, thư mục đã chia sẻ trên hệ thống mạng, và đồng bộ tập tin điện toán đám mây. Công cụ cung cấp quyền truy cập dựa trên người sử dụng tới các thư mục và nội dung của chúng.

Việc lưu trữ các tập tin trong dịch vụ sao lưu hoặc đồng bộ điện toán đám mây có thể làm ảnh hưởng đến dữ liệu nếu người khác truy cập trái phép. Dữ liệu có thể là đề tài của nhân viên lừa đảo, lệnh tòa án hoặc yêu cầu thực thi pháp luật. Những dịch vụ thông thường như Dropbox, Google Drive và Microsoft SkyDrive không cung cấp bảo mật dữ liệu trong những trường hợp này; dữ liệu có thể được mã hóa thông qua việc sử dụng các khóa mật mã trong phần sở hữu của dịch vụ.

ShareCrypt

Với ShareCrypt, bạn sẽ có được toàn quyền kiểm soát dữ liệu quan trọng của mình đảm bảo rằng chỉ bạn có thể truy cập vào dữ liệu và khóa bất kỳ truy cập trái phép nào (bao gồm cả công ty host).

ShareCrypt cho phép bạn phân chia dữ liệu và giới hạn truy cập; Phòng tài chính có thể ngăn chặn phòng IT khỏi việc truy cập các tập tin của họ, Phòng nhân sự có thể ngăn chặn phòng tài chính khỏi việc truy cập vào dữ liệu nhân viên, do đó IT có thể đảm bảo rằng dữ liệu đã được sao lưu và xác thực. Ngay cả với những phương pháp đề phòng này, người sử dụng nào đó có thể được trao quyền truy cập vào một số hoặc toàn bộ vùng dữ liệu.

ShareCrypt rất dễ sử dụng, nó cung cấp ổ đĩa ảo mà chỉ người sử dụng có quyền truy cập mới có thể nhìn thấy tất cả các vùng dữ liệu. Các tập tin được mã hóa riêng lẻ với các khóa AES 256 bit, mã được hash với mật khẩu người sử dụng thông qua SHA 256. Những yêu cầu người sử dụng mới được mã hóa với khóa công cộng – cá nhân RSA 2048 bit.

Trong ShareCrypt, người sử dụng client tạo ra một khu vực mới (với khóa mã hóa AES 256 bit riêng của nó) và mời hoặc trao quyền cho người sử dụng truy cập vào khu vực đó. Khi đã trao quyền truy cập vào khu vực đó, khóa khu vực sẽ được chia sẻ với người sử dụng mới và được hash với mật khẩu người sử dụng mới. Có thể thiết lập cấp phép đọc, viết và admin cho từng người sử dụng, từng khu vực. Mỗi người sử dụng được trao quyền truy cập vào một khu vực có thể sử dụng các tập tin theo phương thức thông thường với thư mục đã chia sẻ.

Việc duy nhất mà một admin phải làm đó là tạo ra ổ đĩa/thư mục đã chia sẻ trống có khả năng để đọc/viết truy cập qua hệ thống mạng (có thể là ổ hệ thống mạng cục bộ hoặc Internet).

Các admin hệ thống có thể quản lý những tập tin đã mã hóa và quản lý sao lưu dữ liệu theo cách thông thường mà không cần truy cập vào nội dung tập tin.

ShareCrypt không yêu cầu bất kỳ cài đặt phần mềm nào trên server tập tin. Bằng cách này, tất cả các hệ thống server CIFS/SMB như MS Windows, Novell Netware 6 và UNIX với Samba đều được hỗ trợ.

ShareCrypt hoàn toàn có thể mở rộng được và cho phép tạo và quản lý số lượng không giới hạn các ổ đĩa/thư mục đã mã hóa. (Dung lượng ổ đĩa đã mã hóa cũng không bị giới hạn).

Yêu cầu hệ thống:

Hiện nay ShareCrypt hoạt động trên Windows:

 • Trên client (Windows 2000/XP 32 bit hoặc 64 bit /Vista 32 bit hoặc 64 bit và Windows 7).
 • Trên Server (NT/2000/XP/Novell Netware6/Unix với Samba,...).

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo