SoftDetective 11 Giám sát chương trình chạy trên máy tính

Tải về
3 (1) WinAbility Software Dùng thử 50 Dung lượng: 1,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

SoftDetective là một phần mềm hữu ích mà bạn có thể sử dụng để giám sát các chương trình đang chạy trên máy tính và theo dõi mọi thay đổi mà chúng thực hiện đối với tập tin, thư mục hay thiết lập registry của mình. Nếu bạn nhận thấy một vài phần mềm có dấu hiệu đáng ngờ thì có thể sử dụng SoftDetective để kiểm tra hoạt động của chúng và nhìn thấy chính xác những gì đang được làm với máy tính của mình.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng SoftDetective để giám sát việc cài đặt của các chương trình, xem tập tin nào mà chúng đang cài trên máy tính của mình và những thay đổi nào được thực hiện đối với thiết lập registry. Bên cạnh đó, SoftDetective cũng có thể quan sát mọi thay đổi được tiến hành trong suốt quá trình gỡ bỏ chương trình, nhờ đó cho phép bạn biết được quá trình gỡ bỏ cài đặt có loại bỏ được hoàn toàn tất cả file hay còn bỏ xót lại điều gì đó.

SoftDetective

Với SoftDetective, bạn có thể:

 • Xem tập tin và thư mục được tạo ra, chỉnh sửa, đổi tên hoặc bị xóa bởi một chương trình cụ thể.
 • Thấy sự khác biệt trong kích thước của chúng, dấu tem thời gian, tên file và thậm chí cả phần văn bản của file được sửa đổi.
 • Nhìn thấy sự thay đổi mà chương trình bạn lựa chọn để giám sát đã thực hiện đối với Windows Registry, registry nào được thêm vào, xóa hoặc cập nhật và nhìn thấy chính xác những gì đã thay đổi.
 • Bạn có thể lựa chọn khởi chạy chương trình để giám sát chúng ngay từ đầu hoặc quan sát những tiến trình đã chạy.
 • Bạn cũng có thể theo dõi hoạt động gỡ bỏ cài đặt của những ứng dụng được cài trước đó.
 • Nếu một chương trình được giám sát xóa một file, SoftDetective sẽ lưu lại bản gốc trong một thư mục tạm, nhờ đó cho phép bạn có thể kiểm tra phiên bản gốc và phiên bản được cập nhật, thậm chí sử dụng một trình xem thứ ba để phân tích mọi thay đổi một cách chi tiết.
 • Ngoài khả năng xem báo cáo hoạt động trên màn hình máy tính, bạn cũng có thể xuất chúng sang tập tin văn bản hoặc HTML và in chúng.

Bé Ngoan

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,2 MB
 • Lượt xem: 72
 • Lượt tải: 50
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm