Speedy Uploader Lite for Android

Tải về

3 (1) IPTHING LLC Miễn phí 485 Dung lượng: 2,3 MB Ngày: Yêu cầu: Android OS

Speedy Uploader Lite hỗ trợ đưng tải theo nhóm các file video và ảnh lên Facebook.

Mới:

 • Thêm hiệu ứng/lọc cho ảnh
 • Đặt Custom Video Privacy
 • Thay đổi Theme
 • Chia sẻ từ thư viện
 • Cải thiện đăng tải video

Speedy Uploader Lite for Android

Các tính năng chính:

 • Đăng tải theo nhóm các bức ảnh
 • Đăng tải theo nhóm video
 • Nhiều lựa chọn ảnh
 • Thêm dấu vào video/ảnh
 • Tag bạn bè vào trong ảnh
 • Đăng tải trong background
 • Chia sẻ ảnh qua Twitter, email
 • Tạo album ảnh mới
 • Xoay ảnh trước khi đăng tải
 • Tag các bức ảnh hiện tại
 • Hiển thị album hiện tại
 • Hiển thị album của bạn bè
 • Hiển thị các bức ảnh đã đăng tải
 • Hiển thị và bình luận các đăng tải
 • Cập nhật hiện trạng.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,3 MB
 • Lượt xem: 489
 • Lượt tải: 485
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về