StoragePoint

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 50 KB
  • Lượt xem: 771
  • Lượt tải: 775
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP
Giới thiệu
Bạn có thể bổ sung thêm vào bộ sưu tập chương trình copy file một thành viên mới: StoragePoint. Tuy còn rườm rà và sau một vài lần sử dụng bạn có thể nghĩ ra hàng tá cách cải thiện nó. Nhưng chương trình này dựa trên cơ chế bộ lọc, có thể copy một số file cụ thể từ nhiều thư mục tới một khu vực khác.

Không quá đặc biệt, nhưng thử tưởng tượng bạn có tới 80 thư mục hoặc hơn, mỗi thư mục đều copy một file tới nơi khác. Mở từng thư mục và copy file một cách thủ công có thể thực hiện với chương trình PITA nhưng ở đây StoragePoint thực hiện một cách tự động. Nói vậy nhưng tiện ích này chưa thật hoàn hảo. Nó có thể copy file song không di chuyển được file, vấn đề xác định thư mục đích cũng gặp khó khăn. Hiện tại chương trình là miễn phí. Và trong thời gian này, chương trình được xây dựng cũng nhằm phục vụ cho mục đích đó.
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.