Super Av Beta

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 5,6 MB
  • Lượt xem: 1.499
  • Lượt tải: 1.483
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Super Av là một mã nguồn diệt virus nó sẽ bảo vệ hệ thống của bạn trước sự xâm nhập của những phần mềm độc hại. xâm nhập.

Các ứng dụng của Super Av có thể quét các tiến trình khởi động, thư mục Windows, hệ thống, mạng hay ổ USB.
Nó có thể thay đổi quá trình ưu tiên, kết thúc, làm mới hoặc thêm một tiến trình mới. Đối với mỗi quá trình nó có thể hiển thị File Location, Properties hoặc File Informations.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

Ứng dụng liên quan và thay thế