Super Text Search 3.1 Tìm kiếm tập tin nhanh chóng

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 2 👨
 • Phát hành:
 • Version: 3.1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Lượt xem: 957
 • Lượt tải: 954
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

Super Text Search giúp bạn tìm nhanh một đoạn văn bản trong bất kỳ một tập tin nào trên máy tính. Anh chàng “siêu tìm” này không chỉ tìm được trong các tập tin thông thường mà còn tìm được cả trong các tập tin nén nữa. Kết quả dữ liệu tìm được cũng có thể in ra giấy hoặc xuất ra tập tin dạng text (*.txt).

Liên kết tải về

Link Download chính thức: