Torrent Swapper Chia sẻ tập tin nhanh chóng

Tải về

2,8 (8) Torrent Swapper Miễn phí 3.928 Dung lượng: 4,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista

Torrent Swapper là mã nguồn mở dùng để chia sẻ ngang hàng dựa vào nghi thức Bittorrent cho phân phối cao tốc những hồ sơ lớn mà có một sự hiểu biết cơ bản, của người sử dụng trong nội dung, và của kết nối Internet giữa những người sử dụng . Torrent Swapper hỗ trợ tải xuống đồng thời, đợi tải xuống, tải xuống được chọn trong gói, nhanh chóng lấy lại, bộ đệm đĩa, tốc độ giới hạn, ánh xạ cảng, uỷ nhiệm, lọc ip v.v..v...

Torrent Swapper là một cải tiến cho giải pháp phân phối hồ sơ ngàn hàng dựa vào Bittorrent là cả hai tài nguyên.

Một vài đặc tính của Torrent Swapper:

-Amazon-like khuyến cáo để có những hồ sơ thú vị.
-Gấp đôi tốc độ tải xuống bằng cách sử dụng khả năng nạp dữ liệu của người gửi.
-Thời gian thực P2P Chia sẻ hồ sơ với P2P luồng video.
-Trình bày vị trị cùng nội dung với sự chính xác mức thành phố trên một bản đồ thế giới.
-Tải xuống nhiều trong một cửa sổ đơn.
-Hệ thống xếp hàng với quyền ưu tiên.
-Tạm dừng Supporing, sự dừng lấy lại, xếp hàng, loại bỏ những thao tác .
-Hỗ trợ sự thiết đặt toàn cầu như nạp dữ liệu và sự giới hạn tải xuống,sự thiết đặt torent cho tốt.

Theo softvnn

2,8 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,8 MB
  • Lượt xem: 3.957
  • Lượt tải: 3.928
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm