Tải bài MP3 hát for Android 1.0.7 Hỗ trợ tải bài hát MP3

Tải về

Tải về các bài hát MP3 từ một thư viện nhạc với hơn 1 triệu bài hát. Tất cả các lỗi đã được loại bỏ và giải quyết.

Tải bài MP3 hát có các tính năng sau đây:

1) Nghe bài hát MP3 và tải chúng.

2) Cài đặt bài hát MP3 làm nhạc chuông.

3) Chia sẻ bài hát với bạn bè của bạn.

4) Hiệu suất cao về công cụ tìm kiếm.

5) Nếu Lời bài hát có sẵn, chúng sẽ được hiển thị.

6) Chia sẻ bài hát MP3 qua Bluetooth.

7) Chia sẻ bài hát qua Facebook.

8) Chia sẻ bài hát qua WhatsApp.

9) Chia sẻ bài hát qua Messenger.

Tải bài MP3 hát for AndroidTải bài MP3 hát for AndroidTải bài MP3 hát for Android
3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0.7
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 702 KB
  • Lượt xem: 538
  • Lượt tải: 261
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.2 - 4.0.3
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm