Textsave Chia sẻ văn bản miễn phí

Truy cập
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 581
  • Lượt tải: 566
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Giới thiệu

Textsave có một giao diện tối thiểu để viết văn bản, tạo một liên kết và chia sẻ nó với bạn bè, bạn chỉ cần nhập vào khung trống hiển thị trên web, sau đó nhấn nút Speichern/Save bên dưới, nó sẽ cung cấp cho bạn một liên kết để chia sẻ cho bạn.

Textsave

Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức: