Thế giới điện ảnh cho Windows 8 Tạp chí Thế giới điện ảnh

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3 MB
 • Lượt xem: 13
 • Lượt tải: 02
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows RT/8
Giới thiệu

"Thế giới điện ảnh" là ứng dụng trên Windows 8 cho phép độc giả trực tiếp truy cập đến các kỳ phát hành mới nhất của Tạp chí Thế giới điện ảnh.

Thế giới điện ảnh

Tính năng của ứng dụng

 • Công cụ đọc ấn phẩm: Bạn có thể tải về và đọc các ấn phẩm kỹ thuật số của Bạn với khả năng truy cập Online hoặc Offline.
 • Công cụ sạp báo: truy cập trực tuyến danh sách các kỳ phát hành có trên Thế Giới Điện Ảnh.
 • Chức năng "Tiêu điểm": hiển thị các nội dung nỗi bật của mỗi kỳ phát hành.
Liên kết tải về