Theo dõi chuyên cần của sinh viên Template Theo dõi chuyên cần của sinh viên

Tải về

3 (1) Microsoft Miễn phí 336 Dung lượng: 56,8 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Theo dõi các hồ sơ hiện diện của một sinh viên trong một năm học đầy đủ với mẫu này, tự động tính toán hiện nay, chậm trễ, có lý do và không có phép, tính tổng tổng số tương ứng cho từng mục.

Theo dõi chuyên cần của sinh viên

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 56,8 KB
  • Lượt xem: 436
  • Lượt tải: 336
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm