Thiệp địa điểm tiệc Năm Mới Template thiệp địa điểm tiệc Năm Mới

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,1 MB
  • Lượt xem: 840
  • Lượt tải: 673
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Dùng mẫu thiệp địa điểm này để làm cho các khách mời của bạn cảm thấy đặc biệt. Được thiết kế để sử dụng với giấy bìa Avery 5371.

Thiệp địa điểm tiệc Năm Mới

Phù hợp với Microsoft Word 2013

Liên kết tải về