Biểu đồ điểm hòa vốn Template Biểu đồ điểm hòa vốn

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 52,1 KB
  • Lượt xem: 1.051
  • Lượt tải: 469
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu này cho phép bạn tính toán điểm hòa vốn trong doanh nghiệp của bạn. Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu bán ra vừa đủ để bù đắp tất cả các chi phí, bao gồm chi phí cố định (định phí) và chi phí khả biến (biến phí). Điều này có nghĩa là tại điểm hòa vốn người sản xuất không thu được lãi, nhưng cũng không bị lỗ.

Biểu đồ điểm hòa vốn

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về