Time Recording For Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3,8 ★ 8 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 355 KB
  • Lượt xem: 1.786
  • Lượt tải: 1.683
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.5 and up
Giới thiệu

Time Recording - Timesheet App là ứng dụng quản lý bảng chấm công hoàn toàn miễn phí trên điện thoại Android.

Time Recording For Android

Chức năng cơ bản:

• Kiểm tra trong và ngoài.

• Giao nhiệm vụ.

• Ghi chép chi tiết hàng ngày.

• Tính tổng theo ngày, tuần, tháng.

• Xuất dữ liệu vào CSV, HTML hay XML.

• Tích hợp sao lưu và khôi phục

• Tích hợp Google Calendar.

• Định dạng ngày và thời gian.

• Trả tiền làm thêm giờ

• Tùy chọn lịch (Báo cáo vào ngày đầu tiên của tuần, báo cáo tháng, hai tuần)

• Widget để hiển thị tổng số ngày

• Quảng cáo miễn phí

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức: