DiskAid DiskAid 6.5 Chuyển đổi file từ iPhone, iPad hoặc iPod sang PC

DiskAid
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.536

iMazing iMazing 1.1 Phần mềm chuyển dữ liệu vào iPhone cực mạnh

iMazing
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 310

iMazing for Mac iMazing for Mac 1.1 Công cụ chuyển dữ liệu vào iPhone cho Mac

iMazing for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 45